Els animals que podem trobar al mar mediterrani son

El pop

La foca monje

El seito

El llobarro o roba-ho

La gamba roja